by pranplezi
Notifications
Clear all

Translation


Tifi_led
(@tifi_led)
Member
Joined: 2 years ago
Posts: 50
Topic starter  

What are some Creole phrases when translate in English makes absolutely no sense at all?

I'll start, wap konn jorj= you'll know George 

Banm tet mwen = Give me my head

Makak salé= salted monkey 

Tibèf= little cow

Move san=bad blood

San sal= dirty blood

To paraphrase just a few... 

 

 

 


Quote
eztek
(@eztek)
Member
Joined: 2 years ago
Posts: 68
 

Let's see...

Pran San'w  = Take your blood

Ke plen = Heart Full

Fe Bagay = make things

 

Map tounen ak plis


ReplyQuote
Believe
(@believe)
Member
Joined: 2 years ago
Posts: 14
 

I have a couple of Haitian phrases to add:

·         pye poudre ≠ powdered feet

·         de (2) zòm pèdi ≠ two lost men

 

Mwen gen de (2) fraz ayisyen pou adisyone:

·         pye poudre ≠ powdered feet

·         de (2) zòm pèdi ≠ two lost men


ReplyQuote
eztek
(@eztek)
Member
Joined: 2 years ago
Posts: 68
 

Never heard of "Pye Poudre" "2zom pedi"  What do they mean? @believe ?

 

 


ReplyQuote
Believe
(@believe)
Member
Joined: 2 years ago
Posts: 14
 

@eztek

“Pye Poudre” is a term used by certain Haitian people to those who seldom stay at home. In other words, they’re always out doing errands, visiting friends, etc.

“De (2) Zòm Pèdi” is a term a person quarreling with another would use as a warning to indicate physical altercation will follow. The Haitian Creole term is: “Oumenm avè m’ ap de (2) zòm pèdi.”

 

“Pye Poudre” se yon tèm kèk Ayisyen itilize ak moun ki pa janm rete lakay yo. Lòt fason pou eksplike sa, moun sa yo toujou nan lari ap achte, vizite zanmi, eksetera.

“De (2) Zòm Pèdi” se yon tèm yon moun ki ap joure ak yon lòt itilize kòm yon anons ke batay kapab mete pye. Tèm nan an kreyòl se: “Oumenm avè m’ ap de (2) zòm pèdi.”


ReplyQuote
Share:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More