by pranplezi
Notifications
Clear all

Naje pou w soti


Tifi_led
(@tifi_led)
Member
Joined: 2 years ago
Posts: 50
Topic starter  

"Bourik fer pitit c pou dol repoze" Msonje mte debat sujer sa deja men mgen on lot fasad mwen vle antame. Anpil fwa ou konn wer paran yo depanse tout sa yo genyen nan edikasyon timoun yo. Sitou ler yo Haiti, yo fer gro sakrifis, pran gro imilyasyon pou pitit yo, men kou yo rive a letranje (USA/Camda etc..) Edikasyon ak oqpasyon timoun lan vinn eme plan deyer tet yo.

Kem esplike sam vle di pa la. Ler yo te Haiti yo pran soley cho, met vi yo an danje nan monte desann gro kamyon jus pou yo ka voye pitit yo nan lekol. Yo pa kite timoun lan mache sal, ni soulye yo plen pousyer. Men lem vinn USA mwen jwenn anpil temwayaj kote fi kou gason ap rakonte jan papa/manman yo depi ler yo antre isi ap maltrete yo, pa kyer de yo ankor.

Se timoun lan si l beswen on bagay ki pou  pou degaje jwenn li. Kou timoun lan gen 18 ans yo fout timoun lan deyor nan kay yo tandiske an Haiti on timoun t k gen 40 ans yo still kay paran yo? Mpap tro baze sou rete kay paran an men fenomen "naje pou w sorti" nan USA  a toujou entrigem. Kisa ki dwe fer sa. Eske se konsepsyon yo ki chanje ou kwa?

 

Nan menm nosyon edikasyon timoun, jan tan an prale a ak konsepsyon anpil timoun ap di w yo pa dwe paran c paran ki dwe yo, yo pat mande pou fet. Eske on paran dwe envesti tout avwa l nan on timoun epi pou demen timoun lan c madanm/mari l li konnen. 

ex: on papa ki gen on pitit, li fouye timoun lan nan gro/bon lekol depi primer lap fer sa rive jous sekonder. Sil t fouye timoun lan nan on lekol piblik li t mete kob lekol prive sa yo nan on CD li tap asire  ke li tap gen on bon kob sere pou ler li ritayed. Kounye a timoun lan gro panpan (gras ak paran li) e papa l menm toujou ap redi travay. 

So eske li tap mechan sil te fer tankou lot paran yo, fouye timoun lan lekol piblik, sere kob li epi kite timoun lan trase/redi prop li menm?

 

This topic was modified 2 years ago by Tifi_led
This topic was modified 2 years ago by pranplezi

Quote
eztek
(@eztek)
Member
Joined: 2 years ago
Posts: 68
 

Bon, se paske se 2 system diferan, 2 peyi diferan, daye, anpil moun pa konpare ayiti ak okenn peyi

 

Ayiti, edikasyon on timoun pa garanti, se paran ki pou fe sal konnen. Lot bo dlo, peyi a dwew yon minimum, ayiti yo pa dwe nou anyen, malgre konstitisyon an di yo dwe nou lekol, but tout moun konnen.

Bon, mwen pa janm we li konsa non, zafe echanj ak pitit ou a, mwen ba ou Jodi, pouw remet mwen demain

mwen panse se yon dwa paran genyen poul ede pitit li menm jan se ta dwe devwa pitit la poul ede paran li, mais pa nan yon fom prete/remet


ReplyQuote
Share:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More