by pranplezi

Eksperyans Lekòl  

  RSS

Believe
(@believe)
Member
Joined: 10 months ago
Posts: 14
August 2, 2019 9:04 PM  

Yon Eksperyans Pozitiv oswa Yon Eksperyans Negativ Ou Te Fè ak Yon Anseyan/Pwofesè Lekòl

Lekòl se yon enstitisyon kote moun resevwa enstriksyon nan tout nivo: fondamantal, segondè, inivèsitè, etc. Wòl anseyan/pwofesè yo se pou mete konesans nan tèt tout elèv pou yo vin gen siksè nan lavi yo. Anseyan/Pwofesè yo se moun ki kapab gen yon enfliyans pwofon nan lavi elèv yo; enfliyans lan kapab pozitiv oswa negativ. Rakonte yon eksperyans ou te fè ak yon anseyan/pwofesè.                               

 

A Positive Experience or a Negative Experience with a Teacher/Professor   

School is an institution where students receive instruction in all academic areas and at all levels: elementary, secondary, university, etc. The role of the instructors is to ensure that all students acquire the necessary knowledge to become successful in life. Teachers are known as those who can have a profound influence on their students’ lives; the influence can either be positive or negative. Share an experience you had with a teacher/professor.

                                                                                                                          


Quote
Tifi_led
(@tifi_led)
Member
Joined: 10 months ago
Posts: 48
August 3, 2019 11:21 PM  

Bob, byen ke mwen passe pifor vi m sou on bon, se pa paske mrenmen lekol pou sa ni ke te gon profeser ki te fer on efer sou mwen. Men youn nan bagay ki t make m pandan mte lekol Ayiti se:  

 Nan filo, yo anplwaye on nouvo sanser ( Mr. Cooper) ler paran vini pou peye pou m ka jwenn fich pou m al konpoze.  Mr. Cooper pa janm enskri mwen ak 3 lot elev. Kidonk mta pral fer tout on annee pedi. msonje m kriye, mvinn piti, mpreske pou m mouri, paske zanmi mwen konn ap etidye ( bat bet) ak yo ap pral konpoze e mwen mpral nan refer klass la. Men chanss pou mwen, lekol mwen te ye a, c 3 konpozisyon yo fer.. DEC, bac franser e bac haitien an. Men yo groupe elev yo de ki egzamen yap travay depi nan 3em. Direktris la ( Mme Levy) te chita ak paran m pou yo t k wer kijan mte ka fer pou m pa pedi lane. Anpil deadline te gentan passe pou bac franser a et DEC a, yo t kouri enskri m pou SAT. E SAT a mte ka pran plizyer fwa nan ane a sim pat pase premye fwa.  Se jus ranpli aplikasyon epi voye lajan yo ba yo.

On bagay ki t komanse pa anpil ker sote te arive byen fini pou mwen, paske lem te passe SAT a, mte antre tou swit vinn etidye isi. 


ReplyQuote
pranplezi
(@pranplezi)
Member Admin
Joined: 10 months ago
Posts: 13
August 10, 2019 9:20 PM  

this is a really nice thread. keep it up


 

ReplyQuote
Share:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Please Login or Register