Apre on tan se on lot

Anything that does not fit anywhere else.
Post Reply
Tifi_led
Posts: 20
Joined: Wed Feb 07, 2018 10:17 pm

Apre on tan se on lot

Post by Tifi_led » Sun May 27, 2018 3:23 pm

Matin an mwen leve map reflechi kijan tout bagay chanje.
Msonje lem te timoun depi fet manman pral rive jan machann ti fleur des meres yo konn vinn kanpe devan lekol la, ap monte desann nan tout lari pou vand . Kote moun ki gen manman yo t konn ht fler rouj/roz e vert yo, mov ou nwa ki siyifi ke manman yo pa la ankor.
Nan memwa m menm ler mpat gen anyen pou bay manman m men nan kob rekreyasyon m mte toujou eforse ht ti fler sa yo pou m k montre manman m kijan m renmen l.
Sou ti mo sa, mta renmen swete ak tout fanm on bonn fet manman. San ou patap gen lavi. E ak tout moun ke manman yo la toujou, pa kite se on sel jou pou w selebre manman w. Selebre l chak jou.
kondi mizik la" on morso manman son morso ki cher"

Believe
Posts: 2
Joined: Mon Mar 30, 2015 1:37 am

Re: Apre on tan se on lot

Post by Believe » Sun May 27, 2018 10:25 pm

Souvni mwen genyen de “Jou Manman An” an Ayiti se flè moun konn atache sou kote goch rad, kòsaj, oubyen chemiz yo ki, selon koulè a, siyifi si manman yo vivan oswa mouri. Pandan tout vi mwen, se toujou flè mov mwen te mete paske manman mwen mouri depi m’ te piti. Donk se fason sa a mwen te konn onore manman m’.

Malgre absans manman m’ nan adolesans, mwen pat janm santi yon vid nan vi m’ paske papa m’, tant, tonton, frè, sè, e tout lòt moun te toujou byen konble m’. Tout moun mwen rankontre sou chemen m’ ranpli yon wòl nan lavi m’ ke manman m’ ta sipoze ranpli (si li te vivan toujou). Pa egzanp, sa ki toujou asire mwen gen tout sa ki nesesè pou siviv, tankou rad, manje….; sa ki aprann mwen “Savoir-Vivre” e ki egzije mwen mete yo an aplikasyon; sa ki aprann mwen lanmou, etc. Pou tout rezon sa yo, mwen pat e mwen pa janm tris alokazyon fèt sa a.

Flè mov mwen te konn mete sou kote goch rad mwen te senpleman endike manman biyolojik mwen mouri, men mwen pat san manman.
Attachments
Purple Rose (2).jpg
Purple Rose (2).jpg (142.24 KiB) Viewed 245 times

eztek
Posts: 13
Joined: Wed Feb 07, 2018 10:40 pm

Re: Apre on tan se on lot

Post by eztek » Tue May 29, 2018 11:10 am

ah wi tifi, se pa fet manman Selman. se preske tout fet net ou we de ou an jou moun pa apresye yo menm jan ak lontan. pou mwen, tout jou se menm, mwen pa nan radot okenn fet. enjoy the day off though.

Post Reply